Erasmus K229 projesi için şunları söyledi.

Erasmus K229 projesi için şunları söyledi.

15 Ocak 2020 - 21:47

Okul Müdürü Mehmet ÖZTAŞ göçmen ve mülteciler konulu Erasmus K229 projesi için şunları söyledi:

‘’Okulumuz bir proje okulu olduğu için yerel ve uluslararası projelere katılıp öğrencilerin hatta öğretmenlerin eğitim süreçlerine yenilikler getiriyoruz. Projeler sayesinde yeni yerler keşfetme, farklı kültürleri tanıma fırsatı yaratıyoruz. Projeler, öğrenci, öğretmen ve yönetici arasındaki ilişkiyi geliştiriyor. Öğrencilere takım ruhu ile çalışabilme kabiliyeti kazandırıyor. Velilerinin okula ilgisini, katılımını ve desteğini artırıyor. Öğretmenlerimiz mesleki bilgi ve becerilerini, yabancı dil yeterliliklerini geliştirme fırsatı buluyor.’’ 

Proje Fikrinin Belirlenmesi

Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi gören ülkemiz son yıllarda iyice artan göç dalgasından en fazla etkilenen ülke durumundadır. Sosyal Bilimler Lisesi olarak böylesine ciddi ve gündemi son derece meşgul eden bir duruma duyarsız kalmamak için konu üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla Avrupa’dan  ortaklar bulmaya ve bir proje yapmaya karar verdik. Çalışma ortaklarımız doğudan batıya en sık kullanılan ve Balkan Rotası olarak adlandırılan bölge ülkelerinden seçildi. İki yıl boyunca  İtalya, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan ile  çalışmalar yapacağız.

Projenin detayları hakkında bilgi veren İngilizce öğretmeni Orhan ERDOĞAN;

Proje Özeti

Göç her zaman Avrupa tarihi ve kimliğinin bir parçası olmuştur. Projemizde modern toplumda göç kavramı konusunda öğrencilerimizde fardkındalık yaratmak istiyoruz. Mevcut durumu anlamak için geçmişi de anlamamız gerekir. Şu an  dünyanın olumsuz bakış açısıyla değerlendirdiği ve bir sorun olarak gördüğü olgunun aslında  günümüz Avrupasının ortaya çıkmasında olumlu etkilerinin olduğunun bilinmesi gerekir.

Göçü anlamak, olumlu yanlarını görebilmek için projede yer alacak öğrenci velilerimizin ufkunu genişletmemiz gerekiyor. Ülkeler arası kültürel etkileşim kapsayıcılık, ilerleme, gelişim ve yenilikçiliğin  önemli bir parçasıdır. Projemizde dezavantajlı grupların ihtiyaçları ve beklentilerine cevap verebilecek yenilikçi yaklaşımlar ve programlar benimsenecek ve dil, kültrürel çeşitlilik üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda,  çok kültürlü otamlarda işbirlikçi öğrenme ve diğer kapsayıcı eğitim metodolojileri vasıtasıyla öğretmen ve öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltme fırsatı yakalayacağız. Diğer yandan, okul düzeyinde düşündüğümüzde,  bireysel ihtiyaçlar  ve organizasyonel hedefler doğrultusunda  okul personelinin mesleki gelişimi ve stratejik planlama konusunda projenin çok önemli etkileri olacaktır. Proje sayesinde yönetim yeterliklerimizi ve  uluslararasılaşma stratejimizi artıracağız ve 21. yüzyılın bu yeni sorunuyla başetmek zorunda kalan  göç rotaları üzerindeki proje ortaklarımız ile  işbirliğimizi artıracağız.

Ortaklar projeye sağlayacakları  katma değer, geçmiş deneyimleri, uzmanlıkları,  bireysel yetenekleri ve etkinlikleri dikkate alınarak seçildi. Göçmenler ve mülteciler konusundaki tecrübeleri daha önce gerçekleştirmiş oldukları Comenius ve Erasmus projeleri ve yapmış oldukları diğer araştırmalardan kaynaklanıyor. Herşeyden öte tüm partnerlar proje fikrinin geliştirilmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde sıradışı  bir motivasyon sergilediler. Katılımcı ülkelerin hepsi Balkan rotası olarak adlandırdığımız bölgeden  seçilmiş ve onlara Avrupayla Asya arasında sosyal ve kültürel bir köprü vazifesi gören  ülkemiz eklenmiştir. Proje süresince etwinning üzerinden çalışmalar da yapılacaktır.

Proje aracılığıyla gerçekleştirmek istediğimiz şey okul yönetimi ve pedagojik yaklaşımlardaki gelişmelere destek olmaktır. Aynı zamanda okulların uluslararası işbirliğini ilerletmek, bağımsız ve yaratıcı öğretmenlere Avrupa kurumlarıyla ilişkiler kurma fırsatları yaratmak istiyoruz. Bir diğer amacımız, global dünyada 21. Yüzyıl hedeflerine ulaşmak isteyen, modern teknolojileri kullanan eğitim camiasından insanlara yeni ufuklar açmak. Kapsayıcı eğitim ve sosyal içerme gerektiren sınıflarda eğitim ve öğretimi optimum düzeye çıkarmak,, standartları yükseltmek, giderek çok kültürlü hale gelen sınıf ortamlarında başarısızlığın önüne geçmek, erken okul terkinin önüne geçmek istiyoruz.

Projenin üç ana hedefi vardır:

1. Mülteci ve yabancı öğrencilerin entegrasyonunu hedefleyen okullar için öğrencilerin gerçek yaşam tecrübelerine dayalı örnekler sunmak

2. Avrupadaki okullar için göç konusuyla ilgili, ders materyali, öğretim araçları, rehber oluşturmak. Oluşturulacak ders içerikleri  Tarih, Sosyal Bilgiler, Edebiyat gibi  göç meselesi üzerinde duran derslerde kullanılabilecek. 

3. Mültecilerin entegrasyonu ve topluma kazandırılması konusunda başarılı olmuş örnek çalışmaları anlatan belgesel ve diğer çıktılar oluşturmak

Proje esnasında kendi oluşturduğumuz örnek olay çalışmaları (case studies) kullanılacaktır. Hareketliliklerde gerçekleştirilecek etkinlikler konu hakkında uzman kişilerin davet edilmesi ve onların verceği sunumlarla desteklenecektir. Gidilecek her ülkede mültecilerle doğrudan irtibat kurulacak, çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek, çalışma alanımız göçmenlerin doğal ortamlarında gerçekleştirilecektir. Çekilecek belgesel film için  mümkün olduğunca mülakat ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek. Fikri çıktılar hem proje web sitesinde hem de bilgiye ulaşma kaynağı olarak kullaılan etwinningde ulaşılabilir olacaktır.

Projeye dahil edilen öğrenci ve öğretmenlerin bakış açılarında değişme olacak, onların entegrasyonu, topluma kazandırılmaları, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaları, istihdam edilmeleri  konusunda olumlu düşünceler geliştirmeleri sağlanacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin konuşma ve sosyal becerilerinde gelişmeler olacak, Avrupadaki işbirliğini sınırlar ötesine taşıyacaklar. Böyle bir proje Avrupada muhtemelen yeni ağlar oluşmasını sağlayacak.

• Okuldaki kalitenin artması,

• Okul kilit personeli konumundaki yöneticilerin uluslararası düzeyde bilgi, beceri ve organizasyon yeteneklerini geliştirmeleri

• Öğretmenlerin dil yeteneklerini geliştirmesi,

• Kişisel gelişimin ve özgüvenin artması,

• Tatmin duygusuyla geleceğe yönelik güdülenme,

• Yeni projeler için bilgi ve tecrübe,

• Sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin öneminin kavranması,

• AB değerlerine farkındalığın ve hoşgörünün artırılmasını

• Okulun Avrupa seviyesinde görünürlüğünün artması,

• Okulumuzun uluslararasılaşma çabası doğrultusunda çalışmaların devam ettirilmesi.

• Mesleki yeterliliklerimizde iyileşme sağlamak,

• Öğretmende kişisel tatmin duygusunu, yeni başarılara güdülenme, motivasyonu artışı,

• Avrupa 2020 hedeflerinde belirtildiği gibi, personelimizin mevcut dil becerilerini artırarak onlara yeni uygulamalar, politikalar ve eğitim ve öğretim sistemlerinin daha iyi anlaşılması için fırsatlar sağlama,

• İletişim kurma, başka bakış açılarını dinlemek ve tecrübelerden yararlanma,

• Gelecek projelerde bize yardım edebilecek kuruluşlar ve muhtemel ortaklarla tanışma,

• Diğer ülkeler hakkında bilgi edinmek, farklı kültürleri tanıma,

• Avrupa değerlerinde farkındalık oluşturma,

• Demokratik değerleri, sosyal uyumu, aktif vatandaşlığı ve kültürlerarası diyalogu amaçlayan üye ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerinin daha yakından tanıma,

• Edindiğimiz bilgilerle yeni projeler üretmek, koordine etmek, uluslararası düzeyde işbirliğini güçlendirme,

Proje sayesinde elde edilecek bilgi, beceri, tecrübe ve pedagojide yeni ve farklı yaklaşımlar okulda yapılacak toplantılar ve kurslar aracılığı ile diğer arkadaşlarımızla paylaşılacak ve bu sayede uzun vadede hedeflenen potansiyel yararlara ulaşılacaktır. Okul kilit personeli konumundaki yöneticilerin uluslararası düzeyde bilgi, beceri ve organizasyon yeteneklerini gelişecektir

Etki ve yaygınlaştırma

Projenin etkilerini geniş kitlelere yaymak için bir ekip oluşturulacak veproje çıktıları ulaşılabilir hale getirilecektir. Paydaşlarla iletişim sağlanacak, medya araçları en etkin şekilde kullanılacak. Video, cd, broşür, afiş, gazete, dergi, tv, radyo, internet siteleri, sosyal paylaşım ağları kullanılacak. Promosyon ürünleri (kalem, t-shirt, anahtarlık, takvim, vs) hazırlatılacak. Proje deneyimleri okul gelişim planına aktarılacak, yıllık planlara eklenip okul derslerinde kullanılır hale getirilecek. Toplantı ve  seminerler düzenlenecek. Öğretmen, öğrenci, veli, yerel ve ulusal düzeyde etkileri gözlemlenecek.  Dalgalar halinde daha geniş kitlelerin faydalanması sağlanacak. 


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Göztepe Satılıyor Mu? Mehmet Sepil'den satış açıklaması
Göztepe Satılıyor Mu? Mehmet Sepil'den satış açıklaması
Meis Adası nerede? Meis Adası kimin?
Meis Adası nerede? Meis Adası kimin?